Loading...
Image placeholder

Finansal danışmanlık hizmeti verenler,
firmalarınızın finansal durumuna
hakim olmanın zamanı geldi.

Firmalarınızın geçmiş ve cari dönemlerdeki faaliyetlerini sorgulayın, görülen hataları ve eksik yönleri tespit edin ve yinelenmesinin önüne geçin.

BigWallet danışmanlık hizmeti verenlere yönelik
bir finansal analiz uygulamasıdır.

BigWallet, firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile yansıtılması için yönetim başta olmak üzere firmanın sahip ve ortaklarının, devletin, yatırımcıların, banka/kredi veren kurumların ve diğer kişi/kurumların, düzenlenecek finansal tablolar aracılığı ile firmanın finansal durumu hakkında bilgi almalarına yardımcı olur.

BigWallet ile firmanın finansal tablolarında yer alan verilerin kullanılacak belirli analiz yöntemlerine göre incelenmesi ve yorumlanması yapılmaktadır. BigWallet Finansal Analiz Uygulaması ile firmanın geçmiş ve cari dönemlerdeki faaliyetleri sorgulanarak görülen hatalar ve eksik yönler tespit edilir ve yinelenmesinin önüne geçilebilir.

Illustration
Veri toplama

Yıllık ve geçici vergi beyannamelerinizi, aylık mizanlarınızı toplayıp, organize ediyoruz.

Illustration
Veri organizasyonu

Toplanan kaynaklardan verilerinizi çıkarıp, dönemlerine göre organize ediyoruz.

Illustration
Veri analizi

Organize edilen verilerinizi kullanarak finansal durumunuzu analiz edip raporluyoruz.

Sunulan Analiz Raporları

Firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile gösterilir. BigWallet tarafından sağlanan analizler şunlardır.

Oran Analizi
Dikey Analiz
Trend Analizi
Dupont Analizi
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Spread Analizi
Varlık Devir Hızları
Karlılık
Yönetici Raporu